Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Tytuł projektu: „Opracowanie systemu dialogowego z wykorzystaniem metod uczenia głębokiego”Nazwę beneficjenta: IAMBOT INC. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCEWartość projektu: 4 735 577,81 zł

Wartość dofinansowania: 3 660 838,54 zł

Okres realizacji w latach: 2019-2021Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwaNr Umowy: POIR.01.01.01-00-1152/18

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl)