Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu „Szybka ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych

IAMBOT INC. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE realizuje projekt :

„Opracowanie systemu dialogowego z wykorzystaniem metod uczenia głębokiego”

 

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

                                                     Wartość projektu: 4 735 577,81 zł

Wartość dofinansowania: 3 660 838,54 zł

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1152/18

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbir.gov.pl)

IamBot Inc. (Spółka Akcyjna) realizuje projekt B+R pn. “IamBot”.

Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80 % tej kwoty, to jest  800 tys. zł. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego pt. „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie projektów B+R w fazie proof of principle i proof of concept w celu ich komercjalizacji i zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa).